Testamentets historia i Sverige

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument där en person beskriver hur deras tillgångar ska överlåtas efter deras död. Det kan handla om att till exempel en förälder överlåter sitt sparande till sina barn eller en samarit som låter sitt hus bli donerat till välgörenhet. Vem som helst kan ta över någons tillhörigheter efter vederbörandes död, det beror helt och hållet på vem som står med i testamentet.

Testamentets ursprung

Testamente har sitt ursprung i de gamla romarriket och skapades eftersom eliten i rom ville kunna reglera vem som fick vad efter deras död. Innan detta var det nästan enbart personens barn eller familj som fick den dödes tillhörigheter. Dock tog det lång tid innan testamentet fick sitt fotfäste i de germanska länder, såsom Tyskland, Sverige eller Norge, eftersom både bönder och adeln föredrog att bevara sina tillhörigheter inom släkten. Dock ville den kristna kyrkan att människor överlag skulle kunna skriva sina egna testamenten för att kunna överlåta mer av deras tillgångar till kyrkan och på så sätt införskaffa mer rikedomar till den kristna kyrkan. I Sverige var det genom de medeltida landskapslagarna som en testamentsfrihet införskaffades, dock med vissa restriktioner. Denna frihet utvecklades senare under stormaktstiden, speciellt under 1680-talet. read more